Бюро переводов

Тłumaczenie przysięgłe na język polski

Polskie tłumaczenie przysięgłe przy rekrutacji do placówek oświatowych w Polsce

Jeśli planujesz w Polsce studiować na uczelniach średnich specjalistycznych lub wyższych, musisz zalegalizować swoje dokumenty, dotyczące wykształcenia (opatrzyć pieczątką apostille), a także przetłumaczyć je na język polski.

Dokumenty mogą być przetłumaczone na Białorusi i poświadczone przez białoruskiego notariusza. Jednak większość placówek oświatowych w Polsce wymaga tłumaczenia, wykonanego wyłącznie przez polskiego tłumacza przysięgłego. Która z opcji odpowiada Ci osobiście, lepiej sprawdzić na stronie internetowej instytucji edukacyjnej, do której planujesz się zapisać.

Na Białorusi nie ma czegoś takiego jak tłumaczenie przysięgłe (nie mylić z tłumaczeniem notarialnym). Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego. Tłumacz ten zdał poważny egzamin na tłumacza przysięgłego i został wpisany na specjalną listę Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Powierz swoje dokumenty specjalistom z Biura Tłumaczeń Ekvitas. Kompleksowo przygotujemy dokumenty do złożenia w wybranej przez Ciebie placówce edukacyjnej w Polsce. Wystarczy, że przyniesiesz lub wyślesz swoje dokumenty do jednego z naszych biur tłumaczeń (Mińsk, Grodno, Brześć, Pińsk, Mohylew, Lida). Opatrzymy pieczątką apostille Twoje dokumenty, jak również wykonamy ich tłumaczenie przysięgłe w Polsce. Biuro Tłumaczeń  Ekvitas oferuje również usługi tłumaczenia na język polski z poświadczeniem notarialnym w przypadkach, gdy placówka edukacyjna wymaga tłumaczenia notarialnego.